School


2017-09-15 14.12.05

Algemene Info

Onze school, een Gesubsidieerde Vrije Basisschool bestaat uit een hoofd- en een wijkschool.

Website: www.basisschool-hhart.be
E-mail: secretariaat@basisschool-hhart.be

Schooluren

De aanvangsuren van de hoofdschool en de wijkschool zijn op elkaar afgestemd. Dit om ouders de kans te geven de 2 vestigingen tijdig vlot te bereiken.

Schooluren wijkschool (kleuteronderwijs):

  • Aanvang voormiddag: 08.30 uur
  • Middagpauze: 11.45 uur
  • Aanvang namiddag: 13.00 uur
  • Einde schooldag: 15.15 uur (woensdag om 11.45 uur / vrijdag om 15.00 uur)

Schooluren hoofdschool (lager – en kleuteronderwijs)

  • Aanvang voormiddag: 08.40 uur
  • Middagpauze: 11.50 uur
  • Aanvang namiddag: 13.05 uur
  • ma, di, do, tot 15.25 uur / woe tot 11.45 uur / vrij tot 15.00 uur

 

 

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de feitelijke organisator van het onderwijs in onze school. Onze school behoort tot Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen.

Adres:
KOBA Voorkempen VZW
Nooitrust 4, 2390 Malle
KBO nr. 0430.907.058

 

Schoolraad

De schoolraad is een wettelijk opgelegd democratisch advies-en overlegorgaan. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. Zij geven advies en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. De namen van de vertegenwoordigers vind je terug in de bijlage van het schoolreglement.

Scholengemeenschap

Onze organisatie behoort tot de scholengemeenschap Schilde – Malle, bestaande uit: VBS Wonderwijzer (Schilde), KS Wonderwijzer (Schilde), VBS Sint-Jan Berchmanscollege (Malle) VBS Vremde en VBS Sint-Antoniusschool Zoersel. Zij telt ongeveer 2000 leerlingen.

team member

Hoofdschool (basisonderwijs)


Oudaen 76,1 2970 ’s-Gravenwezel 03/ 658 12 46
team member

Wijkschool (kleuteronderwijs)


Hindelaan 22 2970 Schilde 03/ 658 84 98