top of page

structuur van onze school

Algemene info

Onze school is een Gesubsidieerde Vrije Basisschool.

Website: www.basisschool-hhart.be
E-mail: secretariaat@basisschool-hhart.be

Schooluren

Kleuter- en lagere school 

  • Aanvang voormiddag: 08.40 uur

  • Middagpauze: 11.50 uur

  • Aanvang namiddag: 13.05 uur

  • ma, di, do, tot 15.25 uur / woe tot 11.45 uur / vrij tot 15.00 uur

hoofdschool.jpg
logo-hhvm1_edited.png
Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de feitelijke organisator van het onderwijs in onze school. Onze school behoort tot Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen.

Adres:

KOBA Voorkempen VZW

Nooitrust 4

2390 Malle

KBO nr. 0430.907.058

Afgevaardigd Bestuurder: Luk Verpoorten

Voorzitter: Fons Goos

Algemeen Directeur: Werner Cornelis

Schoolraad

De schoolraad is een wettelijk opgelegd democratisch advies-en overlegorgaan. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. Zij geven advies en overleggen met de directeur (het schoolbestuur) over een aantal pedagogische aangelegenheden.

 

De schoolraad is samengesteld uit 3 leden geleding ouders, 2 leden lokale gemeenschap, 2 leden geleding personeel. Bij stemming onthoudt zich 1 ouder.

 

Vanaf 01/04/21 zetelen volgende personen in de schoolraad:

 

Geleding ouders (afgevaardigd door de ouderraad):

 

  • Inge Dillen

  • Els Kokelenberg

           > Via de ouderraad kunnen ouders agendapunten doorgeven voor                 de schoolraad: voorzitter: Evi De Raedt evideraedt@hotmail.com

> In de vergadering van de ouderraad wordt het verslag van de schoolraad kort besproken.

Geleding personeel:

  • Karin Schryvers

  • Sandra Onghena

Geleding lokale gemeenschap:

  • Robby De Belder

  • Ria Verbraeken

logo-hhvm1_edited.png
logo-hhvm1_edited.png
Basisscholengemeenschap Voorkempen (BaVo)

Onze organisatie behoort tot de Basisscholengemeenschap Voorkempen (BaVo), bestaande uit: VBS Wonderwijzer (Schilde), KS Wonderwijzer (Schilde), VBS Sint-Jan Berchmanscollege (Malle), VBS Vremde en VBS

Sint-Antoniusschool Zoersel. Zij telt ongeveer 2000 leerlingen.

bottom of page