top of page

participatie

logo-hhvm1_edited.png

Ouderraad

Klik hier om om de verslagen van onze ouderraad in te kijken.

Schoolraad

 

De schoolraad is een wettelijk opgelegd democratisch advies-en overlegorgaan. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. Zij geven advies en overleggen met de directeur (het schoolbestuur) over een aantal pedagogische aangelegenheden.

 

De schoolraad is samengesteld uit 3 leden geleding ouders, 2 leden lokale gemeenschap, 2 leden geleding personeel. Bij stemming onthoudt zich 1 ouder.

 

Vanaf 01/04/21 zetelen volgende personen in de schoolraad:

 

Geleding ouders (afgevaardigd door de ouderraad):

 

  • Inge Dillen

  • Els Kokelenberg

> Via de ouderraad kunnen ouders agendapunten doorgeven voor de schoolraad: voorzitter: Evi De Raedt evideraedt@hotmail.com

> In de vergadering van de ouderraad wordt het verslag van de schoolraad kort besproken.

Geleding personeel:

  • Karin Schryvers

  • Sandra Onghena

Geleding lokale gemeenschap:

  • Robby De Belder

  • Ria Verbraeken

bottom of page