voor- en naschoolse opvang

Dagelijks wordt er door de school toezicht georganiseerd een kwartier voor en een kwartier na de lessen. Dit toezicht gebeurt door leerkrachten en dient door de ouders niet betaald te worden.

 

Voor- en naschoolse opvang hoofdschool en wijkschool: vanaf 01/09/2017 wordt de voor-en naschoolse opvang opgenomen door de vzw Ferm.

  • regioverantwoordelijke: Valerie De Cock (vdecock@samenferm.be) of 0478 63 69 91

  • indien u tijdens de voor-of naschoolse de begeleiders wil bereiken in de wijkschool: 0470/ 80 52 20

  • indien u tijdens de voor-of naschoolse de begeleiders wil bereiken in de hoofdschool: 0470/ 80 52 17

  • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.40 uur tot 18.00 uur

  • op woensdag van 12.00 uur tot 15.00 uur

Voor info: bko.schilde@samenferm.be